Sinds 1975 zijn wij lid van de Luchtgekoelde VW Club Nederland (van 1975 tot 1982 Nederlandse VW Brillen vereniging geheten).

Voor zover het binnen onze (tijds)mogelijkheden ligt proberen wij bij alle landelijke LVWCN-bijeenkomsten aanwezig te zijn en daarnaast geven wij regelmatig bij diverse andere (club)bijeenkomsten c.q. reizen acte de presence.

Wij  hebben een begin gemaakt met het maken van een overzicht van de door ons bezochte (club)bijeenkomsten c.q. meegemaakte clubreizen.
Voorlopig helaas slechts hier en daar voorzien van een foto. Maar heb geduld......ook daar gaan we aan werken.

Door ons bezochte Landelijke LVWCN-bijeenkomsten

Door ons bezochte overige (LVWCN)-bijeenkomsten c.q. meegemaakte reizen.

Algemene info over de LVWCN